Mimesia nl

Missie

Mensen op een niet-dogmatische manier faciliteren om elkaar te ontmoeten op hun overeenkomsten en te leren van elkaars verschillen, teneinde een betere wereldwijde samenleving te bevorderen.

Visie

Mondialisering is een feit. De vraag of dit een goede ontwikkeling is of niet is eigenlijk niet meer zo relevant: The cat is out of the bag. In plaats van dit fenomeen te bestrijden of er proberen een slaatje uit te slaan kiezen wij er voor het een zo positief mogelijk wending te geven voor de wereld en de mensheid.

top